AUTOMATISCH TRANSCRIBEREN

Het klinkt ideaal: uw audio automatisch omzetten naar tekst! Maar… kan dat op dusdanige wijze dat het goed genoeg is voor uw kwalitatieve onderzoek? Uitgetypt.nl helpt u graag verder met informatie over het automatisch transcriberen van audio. Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

KAN SPRAAKHERKENNING TECHNOLOGIE MIJN AUDIO AUTOMATISCH TRANSCRIBEREN?

Bij Uitgetypt.nl krijgen we regelmatig de vraag of we software gebruiken om interviews uit te typen. “De technologie rondom spraakherkenning is immers toch al ver gevorderd?” en “Op mijn telefoon kan ik een gesprek dicteren, hebben jullie dan geen software voor het automatisch transcriberen van een interview?”

Het is waar dat spraakherkenning steeds verder ontwikkeld wordt en de technologie biedt veel mogelijkheden voor automatisch transcriberen en de transcriptie service in het algemeen. Daarnaast hebben grote tech-bedrijven als Apple en Google over de afgelopen jaren steeds meer interesse in de technologie rondom spraakherkenning gekregen en dit valt ook steeds meer te zien in de producten die ze leveren. Google heeft zeer recentelijk zelfs een API (application programming interface) ontwikkeld voor het dicteren in Google Docs. Wanneer men langzaam en duidelijk in de microfoon praat, dan kan deze software behoorlijk accuraat uw gesproken woorden in tekst omzetten.

KUNNEN JULLIE MIJN OPNAMEN AUTOMATISCH TRANSCRIBEREN?

Het probleem is echter dat spraakherkenning nog niet zo ver ontwikkeld is dat de kwaliteit van het transcript altijd goed genoeg is om na automatische transcriptie ook daadwerkelijk een analyse te starten. Indien je het transcript wilt analyseren of coderen zul je eerst een correctie moeten toepassen op de tekst met de geluidsopname ernaast. Voor monologen die duidelijk en langzaam ingesproken worden zal de correctie relatief niet veel tijd kosten. Het is dan ook mogelijk om je transcript bij ons automatisch te transcriberen tegen een tarief vanaf € 0,30 per audiominuut.