Hoe codeert u een interview?

Wanneer u een of meerdere interviews heeft afgenomen voor kwalitatief onderzoek, dan heeft u veel informatie verzameld. Met een transcriptie zorgt u ervoor dat u deze interviews gemakkelijker kunt analyseren. Het is echter belangrijk om orde in een transcriptie te krijgen, zodat u eenvoudig conclusies kunt trekken. Hoe u dit doet? Door een interview te coderen. In dit artikel leggen we u graag uit hoe u dit doet.

Tip

Heeft u nog geen transcriptie van uw interview gemaakt? Dit is nodig om het interview te kunnen coderen. Bij Uitgetypt.nl kunt u al vanaf € 1,40 een transcript laten maken.

Op deze pagina leest u

Wat is een interview coderen?

Een interview coderen is een proces waarbij u de inhoud van een interview analyseert en categoriseert. Dit doet u op basis van nieuwe of vooraf gedefinieerde codes of thema’s. Dit kan een nummer, cijfer, symbool, woord of zin zijn. Het doel van het coderen van een interview is om een kwalitatieve analyse op te zetten, zodat u patronen, trends en inzichten vindt binnen de verzamelde gegevens. Bij kwantitatief onderzoek heeft u vooraf al codes gemaakt.

Waarom interviews coderen?

Er zijn diverse redenen waarom het coderen van kwalitatief onderzoek een slimme keuze is. We hebben de voordelen van het coderen van een interview voor u op een rijtje gezet:

 • Structuur: Het coderen van kwalitatief onderzoek helpt om de verzamelde gegevens te structureren.
 • Patronen en trends: U kunt ook patronen en trends in het interview identificeren. Hierdoor is het mogelijk om consistente thema’s of opvattingen te ontdekken.
 • Vergelijken: Als u interviews op dezelfde wijze codeert, kunt u verschillen en overeenkomsten tussen diverse respondenten of groepen vinden. Hierdoor kunt u inzicht krijgen in hoe verschillende factoren invloed hebben op attitudes, percepties en gedrag.
 • Analyseren: Een interview kan complexe informatie bevatten. Codering maakt het mogelijk om deze informatie te onderzoeken op een gestructureerde manier.
 • Betrouwbaarheid: Het coderingsproces kan de betrouwbaarheid van het onderzoek verbeteren als u de gegevens op consistente wijze analyseert. Door intercodeur-betrouwbaarheidstest uit te voeren, kunt u de consistentie tussen codeurs beoordelen en waarborgen.
 • Informeren: U kunt de inzichten die zijn verkregen tijdens het coderen delen voor onder meer beleidsvorming, programma-ontwikkeling en praktijkgerichte interventie. Dit kan helpen bij het identificeren van behoeften, uitdagingen en oplossingen.

Inductief versus deductief coderen

Wanneer u een aantal interviews wilt analyseren, is de thematische analyse een goede keuze. U kunt hiermee opvattingen, ervaringen, waarden of meningen analyseren om tot gemeenschappelijke thema’s te komen. Wanneer u de kwalitatieve gegevens van een interview gaat coderen, kunt u kiezen uit twee manieren:

 • inductief
 • deductief

Inductief coderen

Bij inductief coderen ontwikkelt u codes tijdens het analyseren van de gegevens. U identificeert patronen, thema’s of concepten die spontaan naar voren komen, zonder vooraf codes te bedenken. Inductief coderen is de beste keuze als:

 • er weinig tot geen informatie over het onderwerp bekend is;
 • wanneer u nieuwe inzichten wilt verkennen;
 • wanneer u wilt voorkomen dat uw aannames de analyse beïnvloeden.

Deductief coderen

Bij deductief coderen definieert u codes van tevoren. U ontwikkelt een coderingsschema met vooraf bepaalde categorieën of thema’s en zoekt deze in de interviewgegevens. U gebruikt deductief coderen als u uw hypothese of aannames wilt testen.

interview coderen

Het coderen van kwalitatief onderzoek: drie fases

Voordat u aan de slag kunt gaan met coderen, moet u het interview uitschrijven, oftewel transcriberen. Daarna kunt u coderen. Dit coderen voor kwalitatief onderzoek bestaat meestal uit drie fases, die van volgorde kunnen wisselen:

 • open coderen
 • axiaal coderen
 • selectief coderen

1. Wat is open coderen?

U start met open coderen. Tijdens deze fase leest u de interviewtranscriptie door en verbindt u de codes (labels) aan stukken tekst. Dit is bijvoorbeeld een woord dat een stuk tekst goed weergeeft. Hiermee geeft u aan waar de stukken tekst over gaan om zoveel mogelijk categorieën, patronen en thema’s te ontdekken. Het maakt niet uit dat er in deze fase honderden codes ontstaan. Herhaal dit voor alle interviews die u heeft afgenomen. Controleer daarna of uw codes effectief zijn en pas deze aan als dat nodig is. 

Het is goed om te onthouden dat de code niet letterlijk in de tekst hoeft te staan. Stel dat iemand praat over dat er voldoende werk moet zijn in Nederland. Dan kunt u dit stuk labelen met ‘werkgelegenheid’.

Tip

U kunt handmatig open coderen, maar er is ook software verkrijgbaar. Zoals Kwalitan en ATLAS.ti.

Een voorbeeld van open coderen

Om u een beter beeld te geven van hoe open coderen eruit kan zien, hebben wij een voorbeeld van een interview gecodeerd.

Interviewvraag: Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot werkgelegenheid in Nederland?

Tekstfragment

Open coderen

“Nou, ik denk dat een grote uitdaging de toenemende automatisering is.”

Automatisering

“Veel traditionele banen worden vervangen door machines en AI, waardoor mensen hun werk verliezen.”

Vervangen door machines en AI

“Ook de globalisering speelt een rol.”

Globalisering

“Bedrijven verplaatsen productie naar goedkopere landen, waardoor er in Nederland banen verdwijnen.”

Productie naar goedkopere landen

“Daarnaast is er een groeiende kloof tussen gevraagde vaardigheden en het aanbod van werkzoekenden.”

Vaardigheidstekort

“Veel mensen zijn niet voldoende opgeleid voor de banen van de toekomst, zoals in de IT-sector.”

Niet opgeleid voor banen van de toekomst

2. Wat is axiaal coderen?

Nu u klaar bent met open coderen, kunt u naar de volgende fase: axiaal coderen. Bij axiaal coderen worden codes samengevoegd op basis van een gezamenlijk onderwerp. Er ontstaat een overkoepelende code (hoofdcategorieën). Geen zorgen, deze eerder gemaakte codes kunnen bij meerdere overkoepelende codes horen. Bovendien hoeft u niet alle codes te gebruiken, bijvoorbeeld als ze toch niet meer relevant zijn voor het onderzoek.

Axiaal coderen is een dynamisch proces. Dit betekent dat u eerder gemaakte codes herplaatst naar een andere overkoepelende code. Of u past de naam van de overkoepelende codes aan. Vervolgens blijven er een aantal hoofdthema’s over die u gebruikt voor het onderzoek.

Een voorbeeld van axiaal coderen

We gaan terug naar het eerdere voorbeeld dat we u hebben gegeven. Nu kunnen we overkoepelende codes toevoegen.

Interviewvraag: Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot werkgelegenheid in Nederland?

Tekstfragment

Open coderen

Axiaal coderen

“Nou, ik denk dat een grote uitdaging de toenemende automatisering is.”

Automatisering

Technologische veranderingen, Impact op werkgelegenheid

“Veel traditionele banen worden vervangen door machines en AI, waardoor mensen hun werk verliezen.”

Vervangen door machines en AI

Technologische veranderingen, Impact op werkgelegenheid

“Ook de globalisering speelt een rol.”

Globalisering

Economische veranderingen, Banenverlies

“Bedrijven verplaatsen productie naar goedkopere landen, waardoor er in Nederland banen verdwijnen.”

Productie naar goedkopere landen

Economische veranderingen, Banenverlies

“Daarnaast is er een groeiende kloof tussen gevraagde vaardigheden en het aanbod van werkzoekenden.”

Vaardigheidstekort

Arbeidsmarkt mismatch, Opleidingsbehoefte

“Veel mensen zijn niet voldoende opgeleid voor de banen van de toekomst, zoals in de IT-sector.”

Niet voldoende opgeleid

Arbeidsmarkt mismatch, Opleidingsbehoefte

3. Wat is selectief coderen?

Het is tijd voor de laatste fase van coderen: selectief coderen. Tijdens selectief coderen bent u niet echt meer aan het coderen. U kijkt naar de overkoepelende codes die u heeft verzameld en analyseert deze. Kijk bijvoorbeeld naar wat opvalt of welke onderwerpen vaak worden benoemd. U probeert verbanden en relaties te leggen tussen de thema’s om zo een theorie te ontwikkelen en uiteindelijk een conclusie van het onderzoek te schrijven.

Een stappenplan voor het coderen van interviews

Nu u meer weet over de verschillende fases van een interview coderen, is het handig om te weten welke stappen u moet doorlopen om conclusies te trekken voor uw onderzoek. Daarom hebben we voor u een stappenplan samengesteld, van begin tot eind. 

1. Interviews afnemen

De eerste stap is natuurlijk geschikte kandidaten vinden die u kunt interviewen voor uw onderzoek. Willen ze meewerken? Dan is het tijd om het echte interview op te nemen. Dit kan via een voicerecorder of een app voor uw telefoon. Zo mist u geen informatie die tijdens de gesprekken wordt gezegd. Dit zijn handige apps voor iOS- en Android-telefoons:

2. Transcribeer het interview

Nadat u een of meerdere interviews heeft afgenomen, wilt u deze natuurlijk analyseren om conclusies te trekken. Afgenomen interviews continu beluisteren, terugspoelen en weer afspelen, kost veel tijd en moeite. U kunt er dus veel beter voor kiezen om het interview te transcriberen. Dit kan op drie manieren:

 • zelf transcriberen
  Door zelf het interview uit te typen, bepaalt u hoe het transcript eruit komt te zien. Voor het transcriberen van een interview bent u vier tot vijf uur bezig. 
 • automatisch transcriberen
  De tweede mogelijkheid is om uw interview(s) automatisch te transcriberen. Dit is geschikt voor korte en duidelijke opnames die langzaam zijn gesproken. Bij Uitgetypt.nl kunt u gebruikmaken van automatisch transcriberen, vanaf € 0,30 per minuut. 
 • laten transcriberen
  Heeft u weinig tijd? Of geen zin in gedoe? U kunt een transcript laten maken met de transcriptieservice van Uitgetypt.nl, al vanaf € 1,40.

3. Begin met coderen

Heeft u zelf transcripties gemaakt of laten maken? Dan kunt u het getranscribeerde interview gaan coderen. Lees de interviews stuk voor stuk rustig door en begin met open coderen. Het maakt niet uit hoeveel codes u maakt. Daarna kunt u axiaal coderen door de eerder gemaakte codes onder te brengen in overkoepelende codes. Vervolgens is het tijd om selectief te coderen. Probeer verbanden en relaties tussen de thema’s te leggen, zodat u daarna een theorie kunt ontwikkelen.

4. Trek een conclusie

Trek op basis van de verzamelde codes, verbanden, relaties en natuurlijk de theorie een conclusie van uw onderzoek. Deze kunt u gebruiken voor diverse doeleinden.

Nog geen transcript van uw audio-opnamen? Laat het doen door Uitgetypt.nl

U bent aan het eind van de pagina gekomen. Het coderen van een interview zorgt ervoor dat u patronen, trends en inzichten vindt voor uw kwalitatieve onderzoek. U kunt hiervoor codes ontwikkelen voorafgaand aan het coderen (deductief) of tijdens het coderen zelf (inductief). Vervolgens start u met de drie fasen van coderen voor kwalitatief onderzoek, open, axiaal en selectief, om zo verbanden en relaties te vinden om een theorie te ontwerpen. Uiteindelijk kunt u op basis van alle gegevens een conclusie trekken voor uw onderzoek.

Voordat u echter een interview kunt coderen voor kwalitatief onderzoek, heeft u een transcriptie van het audiobestand nodig. Hulp nodig? Laat direct een transcript maken door Uitgetypt.nl. Een van onze ervaren transcribenten gaat graag voor u aan de slag. Plaats nu uw bestelling en wij helpen u graag.

 • Gedetailleerde informatie of alleen het belangrijkste
 • Scherpe en transparante tarieven
 • Vrijblijvende offerte mogelijk
 • Spoedservice binnen 24 uur
 • Vanaf € 1,40 per minuut
 • 100% kwaliteitsgarantie

Veelgestelde vragen over ‘Hoe codeert u een interview?’

Het coderen van een interview is het analyseren en categoriseren van de inhoud van het gesprek. Coderen gebeurt vaak tijdens een kwalitatief onderzoek. Het doel van coderen is om patronen, thema’s en betekenissen te ontdekken, te koppelen en vanuit daar verbanden te maken.

Het verschil tussen open en axiaal coderen zit in het analyseren van de interviewgegevens. Bij open coderen worden er codes aan teksten toegewezen zonder dat daar al categorieën voor zijn gemaakt. En kunnen daaruit honderden codes ontstaan. Bij axiaal coderen worden samenhangende codes onder hoofdcategorieën geplaatst om meer structuur aan te brengen. Vaak worden de codes van het open coderen gebruikt.