Wat is transcriberen?

Wilt u een gesprek analyseren? Of heeft u bewijs nodig van wat er tijdens een gesprek is gezegd? Dan is het transcriberen van een opname de uitkomst. Maar wat is de betekenis van transcriberen? En welke soorten bestaan er? U krijgt het antwoord op deze en andere vragen op deze pagina.

Op deze pagina leest u

Transcriberen: betekenis

De betekenis van transcriberen in de taalkunde is het omzetten van een audiobestand of geluidsopname naar een tekst. Dit kan een opgenomen interview, vergadering, collega of bedrijfspresentatie zijn. 

Transcriberen heeft echter meer betekenissen dan de bovenstaande. Als we kijken naar de biologie staat transcriberen voor het omzetten van erfelijke DNA-code naar het m-RNA. In de muziekwereld is transcriberen het overschrijven van een muziekstuk van het ene instrument naar het andere instrument.

Het verschil tussen transcriberen, transcriptie, transcript en transcribent

De woorden transcriberen, transcriptie, transcript en transcribent lijken op elkaar. Hoewel transcriptie en transcript eigenlijk hetzelfde zijn, betekenen transcriberen en transcribent iets anders. We leggen het hieronder graag aan u uit.

 • Transcriberen: het proces van het omzetten van audio naar tekst.
 • Transcriptie/transcript: het resultaat als de opname is getranscribeerd, dus het document zelf waarin de tekst staat.
 • Transcribent: de persoon die de transcribeertaak uitvoert.

WAT IS TRANSCRIBEREN? TOEGELICHT MET EEN VOORBEELD

Om u een duidelijk voorbeeld te geven van wat transcriberen is, ziet u op deze pagina een audiobestand van Mies Bouwman waarin zij Godfried Bomans interviewt. Wij hebben deze voor u tot 2.34 minuten voor u woordelijk en letterlijk getranscribeerd. Bekijk het interview en de voorbeelden van de woordelijke en letterlijke uitwerking.

Wat zijn de voordelen van transcriberen?

Transcriberen heeft diverse voordelen. Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet:

 • Toegankelijk: Een transcriptie maakt een geluidsfragment toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld mensen die slecht tot niet kunnen horen.
 • Gemakkelijk te analyseren: Een transcript gebruikt u voor een diepgaande analyse van de inhoud. Bijvoorbeeld voor kwalitatief onderzoek of psychologisch onderzoek. 
 • Opnamebewijs: Voor bijvoorbeeld een scriptie of onderzoek heeft u bewijs nodig van wat er tijdens een gesprek is gezegd. Een transcriptie biedt uitkomst.
 • Nauwkeurig: Via een transcript weet u precies wat er tijdens een gesprek is gezegd. Dit kan beter werken dan een geluidsfragment steeds opnieuw beluisteren.
 • Goede vertaling: Een transcriptie is vaak de eerste stap bij het vertalen van een gesprek in de Nederlandse taal naar een andere taal of andersom. Een tekst is namelijk eenvoudiger te vertalen dan een geluid.

Welke vormen van transcriberen zijn er?

Er bestaan verschillende vormen van transcriberen. Dit zijn letterlijk transcriberen, woordelijk transcriberen en samenvattend transcriberen. Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen en toepassingen. Hieronder leest u precies wat welke vorm precies is, wanneer u het gebruikt en een voorbeeld aan de hand van een videofragment waarin Mies Bouwman Godfried Bomans interviewt.

1. Letterlijk transcriberen

Letterlijk transcriberen, ook wel bekend als verbatim transcriberen, is een nauwkeurige weergave van gesproken woorden. Bij een letterlijke transcriptie wordt het geluid letterlijk uitgeschreven in spreektaal, inclusief pauzes, herhalingen, haperingen, stotteringen en stopwoorden. Denk maar eens aan de ‘uh’, ‘um’ en ‘ah’.

Wanneer letterlijke transcripties gebruiken?

U gebruikt een letterlijk transcript als de manier waarop iemand iets zegt (intonatie) belangrijk is. Bijvoorbeeld van een:

 • juridische procedure;
 • taalkundig onderzoek;
 • analyse van gesprekspatronen;
 • psychologisch doel;
 • gevoelig groepsgesprek;
 • medische opname.

SP1: En ons laatste onderwerp, dames en heren, in dit programma zonder jaaroverzicht, dat is de man of de vrouw in de stoel. Het is een man dit keer en ik mag u wel onthullen dat in het afgelopen seizoen de allermeeste verzoeken bij ons zijn binnengekomen om hem op deze plaats een keer te laten plaatsnemen. Daarom eh, extra hartelijk welkom, Godfried Bomans.

SP1: Goed eh, dat bewijst dus eh ik – ik mag Godfried zeggen, dat – dat deden we al zo lang. Ik vind – ik hou daar niet zo van, maar het mag wel hè?

SP2: We kennen elkaar zo lang, ja.

SP1: Ja. Eh, dat bewijst dus, Godfried, dat je een eh hele populaire figuur in Nederland bent, en dat is dan meteen mijn eerste vraag: hecht jij waarde aan populariteit of vind je dat er grote gevaren aan verbonden zijn?

SP2: Eh, het is heel sympathiek om te zeggen: “nee”, maar het is nooit waar. Uhm, iemand die zegt “Ik geef er niets om”, liegt, dacht ik. Eh, laten we eerst over de voordelen beginnen: Je wordt zelden bekeurd.

SP1: Ja [lacht].

SP2: Ja, heb je dat ook?

SP1: Nou, alleen in de “Zo is het”-tijd. Toen.

SP2: Ja. Dat is – ja.

SP1: [lacht] Is een moeilijke.

SP2: En je hebt ook wel eens, als je in een restaurant komt en je eet, dat dan de eigenaar komt en zegt, “Meneer, u hoeft niet af te rekenen.” Dat is leuk [lacht]. 

SP2: En dan ga je naar eh een paar weken later naar een ander restaurant en dan denk je “Nou… ik ga oesters bestellen…”

SP1: [lacht]

SP2: Een reerug en kaviaar. En dan blijkt die man je helemaal niet te kennen. [lacht] en dan zit je met de gebakken peren. Eh, het eh – een gevaar is dat mensen vreselijk verlangen dat je een smak maakt. Eh, als er iemand dat weet dan ben jij het. Niet dat jij een fout gemaakt hebt, dat vond ik niet, maar je wordt dan bedolven onder brieven, omdat de mensen die zien, uh zo’n man koorddansen, en in een circus uh kijken de mensen daarnaar, ten eerste omdat het wel aardig is, maar de tweede, in de hoop dat ie naar beneden dondert [lacht].

SP2: Kijk, zou jij eh… wat denk je, als een koorddanser eh een meter boven de grond over een koord loopt, dat is even moeilijk. Zou d’r iemand in het circus zitten? Niemand. Dat is tekenend. Hm? Ja, dat zijn de gevaren van de populariteit. En eh privacy, daar heeft mijn voorgangster al over gesproken. Dat je eh… niet alleen bent. Ja.

SP1: Volgende vraag?

SP2: Ja, vind ik wel, haha.

wat is transcriberen

2. Woordelijk transcriberen

Een andere vorm is woordelijk transcriberen, ook bekend als clean read. Dit is het omzetten van gesproken taal naar geschreven tekst zonder dat u de niet relevante woorden als herhalingen, stotteringen en vulwoorden moet uitschrijven. De transcribent, diegene die het transcript maakt, kan kleine aanpassingen maken in de woordelijke transcriptie om de leesbaar- en begrijpbaarheid van de tekst te verbeteren. Daarbij zorgt diegene ervoor dat de betekenis van de originele boodschap behouden blijft.

Wanneer woordelijke transcripties gebruiken?

U gebruikt een woordelijk transcript als u een meer vloeiende weergave van het gesprek nodig heeft om de inhoud te analyseren. Denk hierbij aan kwalitatieve onderzoeken als:

 • scripties;
 • promotieonderzoeken;
 • zakelijke interviews;
 • zakelijke groepsgesprekken.

SP1: Ons laatste onderwerp, dames en heren, in dit programma zonder jaaroverzicht, dat is de man of de vrouw in de stoel. Het is een man dit keer en ik mag onthullen dat in het afgelopen seizoen de allermeeste verzoeken bij ons zijn binnengekomen om hem op deze plaats een keer te laten plaatsnemen. Daarom, extra hartelijk welkom, Godfried Bomans. Goed. Dat bewijst dus – ik mag Godfried zeggen, dat deden we al zo lang. Ik hou daar niet zo van, maar het mag wel hè?

SP2: We kennen elkaar zo lang, ja.

SP1: Ja. Dat bewijst dus, Godfried, dat je een heel populair figuur in Nederland bent. Dat is dan meteen mijn eerste vraag: hecht jij waarde aan populariteit? Of vind je dat er grote gevaren aan verbonden zijn?

SP2: Het is heel sympathiek om te zeggen: “nee”, maar het is nooit waar. Iemand die zegt “Ik geef er niets om”, liegt. Laten we eerst over de voordelen beginnen: Je wordt zelden bekeurd.

SP1: Ja.

SP2: Ja, heb je dat ook?

SP1: Nou, alleen in de “Zo is het”-tijd. Toen.

SP2: Ja. En je hebt ook wel eens, als je in een restaurant komt en je eet, dat dan de eigenaar komt en zegt, “Meneer, u hoeft niet af te rekenen.” Dat is leuk. En dan ga je een paar weken later naar een ander restaurant en dan denk je “Nou, ik ga oesters bestellen en reerug en kaviaar.” En dan blijkt die man je helemaal niet te kennen. En dan zit je met de gebakken peren. Een gevaar is dat mensen vreselijk verlangen dat je een smak maakt. Als iemand dat weet, dan ben jij het. Niet dat jij een fout gemaakt hebt, dat vond ik niet. Maar je wordt dan bedolven onder brieven. Mensen die zien zo’n man koorddansen, en in een circus kijken de mensen daarnaar; Ten eerste omdat het wel aardig is, maar ten tweede, in de hoop dat hij naar beneden dondert. Kijk, als een koorddanser een meter boven de grond over een koord loopt, dan is dat even moeilijk. Maar zou dan iemand in het circus zitten? Niemand. Dat is tekenend. Dat zijn de gevaren van de populariteit. En privacy, maar daar heeft mijn voorgangster al over gesproken. Dat je niet alleen bent.

SP1: Volgende vraag?

SP2: Ja, vind ik wel.

Hoe kunt u transcriberen?

Er bestaan diverse methodes om te transcriberen. U kunt het bijvoorbeeld zelf doen, gebruikmaken van een tool of een transcriptiebedrijf inschakelen. We vertellen u hieronder graag meer over deze mogelijkheden.

1. Zelf transcriberen

Bij zelf transcriberen luistert u naar een geluidsbestand en typt vervolgens wat er wordt gezegd. Door zelf een geluidsopname te transcriberen, houdt u controle over het gehele proces. U kunt zelf de opname pauzeren, terugspoelen en herhalen om de nauwkeurigheid te verhogen. Zo krijgt u precies wat u op papier wilt hebben. Bovendien kunt u uw eigen tempo bepalen en werken op de tijden die voor u uitkomen.

Zelf transcriberen is echter een tijdrovende klus. Zeker als u een lang of complex bestand moet uittypen. Deze methode vraagt daarom de juiste vaardigheid en geduld.

2. Transcriberen met een programma

Door te kiezen voor een transcriptieprogramma kunt u sneller en efficiënter werken. De software gebruikt geavanceerde spraakherkenningstechnologie om zo de audio-opnamen te analyseren en om te zetten in tekst. Wilt u iets aanpassen? Dan kunt u de tekst eenvoudig aanpassen naar wens.

De technologie van spraakherkenning is vrij nieuw. Hierdoor is de kwaliteit van de uitkomst niet altijd even goed. De software kan nuances en subtiliteiten over het hoofd zien. Zeker als de opnamekwaliteit niet optimaal is. Daarom is het belangrijk om de automatische transcripties altijd zorgvuldig te controleren en te bewerken als de tekst is getranscribeerd.

3. Het laten doen door een transcriptieservice

Heeft u weinig tijd? Of vindt u transcriberen lastig? Dan is er de mogelijkheid om te kiezen voor een transcriptieservice. U levert uw geluidsbestand aan en transcribenten typen het geluid voor u uit in tekst. Transcribenten kunnen omgaan met verschillende accenten en achtergrondgeluiden, waardoor u altijd nauwkeurige en betrouwbare transcripten ontvangt (afhankelijk van de geluidskwaliteit van de opname).

Vaak kost een transcriptieservice wat meer tijd en geld, maar u ontvangt altijd een goed transcript. Heeft uw klus spoed? Bij Uitgetypt.nl bieden we een spoedservice aan. U ontvangt een transcriptie binnen 24 uur. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Hoeveel kost een transcriptie?

Hoeveel een transcriptie kost, hangt af van diverse factoren. Denkt u maar eens aan de lengte van het audio- of videobestand. Hoe langer het bestand is, hoe meer tijd er nodig is om het geluid om te zetten naar tekst.

Ook de kwaliteit van de opname heeft invloed op wat transcriberen kost. Bijvoorbeeld als er sprake is van achtergrondgeluid of een slecht verstaanbare spreker. Factoren als de transcriptievorm, woordelijk, letterlijk of samenvattend, de eventuele extra sprekers en het vertalen in een andere taal beïnvloeden de kosten van een transcriptie.

 

De transcriptiekosten bij Uitgetypt.nl

Wilt u exact weten wat de kosten zijn van uw transcripten? Bij Uitgetypt.nl kunt u via onze website de prijs eenvoudig berekenen via onze berekentool. Zo krijgt u vooraf inzicht in de kosten. Heeft u een specifieke wens? Dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. We bieden u graag passend advies.

Bereken direct uw transcriptiekosten

Woman doing transcription

Stap 1 van 2

In minuten

Audio-opnamen laten transcriberen door Uitgetypt.nl

Op deze pagina heeft u antwoord gekregen op de vraag ‘wat betekent transcriberen?’. U heeft onder andere gelezen wat de betekenis van transcriberen is, wat de voordelen zijn, welke vormen van transcriberen bestaan en hoe u kunt transcriberen. In het laatste geval kunt u zelf aan de slag, al dan niet met software. Heeft u weinig tijd of geen zin in gedoe? Laat de transcriptietaak dan over aan Uitgetypt.nl. Onze ervaren transcribenten helpen u graag met het maken van een transcriptie, afgestemd op uw behoeften. Plaats vandaag nog uw bestelling.

 • Gedetailleerde informatie of alleen het belangrijkste
 • Scherpe en transparante tarieven
 • Vrijblijvende offerte mogelijk
 • Spoedservice binnen 24 uur
 • Vanaf € 1,40 per minuut
 • 100% kwaliteitsgarantie

Veelgestelde vragen over ‘wat is transcriberen?’

Een transcriptie van een tekst is een geschreven versie van een geluidsopname. Een transcribent luistert naar de opname en zet de gesproken woorden om in geschreven tekst. Dit kan resulteren in een transcriptie waarbij elk woord en geluid dat wordt uitgesproken in de tekst staat (letterlijke transcriptie). Of een transcriptie waarin alleen de belangrijkste woorden staan (woordelijke transcriptie). Vervolgens wordt een transcript gebruikt voor onder andere onderzoeken, juridische procedures en vergaderingen.

Over het algemeen duurt het transcriberen van één uur audio ongeveer vier tot vijf uur. Hoelang één uur transcriberen precies duurt, kan variëren. Factoren als de kwaliteit van de opname, de snelheid van de sprekers, de ervaring van de transcribent en de gewenste nauwkeurigheid hebben invloed op de tijdsduur.